Çarşamba, Ocak 07, 2015

CARETTA CARETTALAR İÇİN LÜTFEN DESTEK OLUN

Lütfen siz de aşağıdaki linkten imza vererek destek olun, bloglarınızda duyurun, caretta carettalarımıza sahip çıkalım...

https://www.change.org/p/iztuzuplaj%C4%B1nasahipc%C4%B1kal%C4%B1m-let-s-go-with-iztuzu-beach-iztuzudayanisma?after_sign_exp=default&just_signed=true


Akdeniz'deki deniz kaplumbağlarının (Caretta caretta) en önemli üreme alanlarından biri olan İztuzu Kumsalı, 1988’den beri  Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi sınırları içinde yer almaktadır. 4,5 km uzunluğunda olan bu sahil şeridi Dalyan Ağzı  ve İztuzu Plajı Günübirlik Alan ve Tesisleri olmak üzere iki bölümde, İztuzu Kumsalı Günübirlik tesisleri 16 yıldır , DalyanAğzı Günübirlik Alan ve Tesisleri 8 yıldır Dalyan Belediyesi tarafından işletilmekteydi. Dalyan Belediyesinin 2014 yerel seçimlerini takiben 6360 sayılı yasa gereğince Ortaca Belediyesine bağlanması ile İztuzu Kumsalındaki Günübirlik alanlar ve Tesisler halen Ortaca Belediyesince işletilmektedir.
Ancak Dalyan İztuzu Kumsalındaki Dalyan Ağzı  Günübirlik Alan ve Tesisleri ile İztuzu Plajı Günübirlik Alan ve Tesislerinin kamuoyu bilgilendirilmeden,  ihale yapılmadan kiralanması ile  Dalyan halkı adına bu plajları işleten Dalyan Belediyesinin devamı olan ve bundan sonra da Dalyan ve Ortaca halkı adına işletmek üzere talepte bulunan Ortaca Belediyesinin talepleri yok sayılmıştır.
Gazetelerde çıkan haberlere göre plajların her birini birer şirkete 8 yıllığına,  ihale yapmadan kiralamanız; bu yörede yaşayan, plajları kullanan ve koruyan bizlerin Ortaca Belediyesi aracılığıyla bildirdiğimiz isteğimize ve hukuka aykırıdır.
Bölgedeki turizm faaliyetleri ile deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemleri eş zamanlı olduğundan, İztuzu kumsalı koruma-kullanma dengesinin çok hassas olduğu bir kumsaldır. İztuzu kumsalı gibi hassas bir alanın özelleştirilmesi ekolojik ve ekonomik dengelerin gözardı edildiğinin göstergesidir.
İztuzu plajı bir bütündür ve plajın her iki tarafı da plajı ve plajla birlikte koruma altında olan canlıları, kültürel varlıkları bugüne kadar koruyan ve gözeten halkın temsilcisi Belediyemiz tarafından işletilmesinin engellenmemesini talep ediyoruz.
Korunan alanlar ticari meta olarak görülmemelidir, rant amaçlı peşkeş çekilmemelidir. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği, bu alanlarda, sürdürülebilir turizmi destekleyen, katılımcı ve çevreci yönetim politikaları izlenmelidir.İztuzu gibi dünyada sayılı doğal koruma alanlarının devlet tarafından gelir kaynağı zihniyetiyle yönetilmemelidir.
Dalyan turizmini, turizmde çalışanları zarara uğratacak şekilde, toplumsal istikrarı ve huzuru bozarak İztuzu Plajının her iki yakasının kiralanması işlemlerinin iptalini talep ediyoruz.

2 yorum: